Aplikacja - Logowanie
1Zapytanie do bazy danych: SET NAMES utf8 (0.00015091896057129 sek)
2Zapytanie do bazy danych: SELECT name,text FROM cms_info WHERE element = '' LIMIT 0 , 1 (0.00011706352233887 sek)
3Zapytanie do bazy danych: SELECT id_,rodzic,kolejnosc,stopka,modul FROM cms_settings WHERE modul LIKE 'settings' LIMIT 0,1 (9.7990036010742E-5 sek)
4Zapytanie do bazy danych: SELECT name,text FROM cms_info WHERE element = '' LIMIT 0 , 1 (0.00012898445129395 sek)
5Zapytanie do bazy danych: SELECT id_,rodzic,kolejnosc,name,photo,link FROM cms_banners WHERE modul LIKE 'settings' AND (rodzic='1') ORDER BY kolejnosc LIMIT 0,1000 (0.00011205673217773 sek)
6Zapytanie do bazy danych: SELECT name,text FROM cms_info WHERE element = '' LIMIT 0 , 1 (0.00012588500976562 sek)
7Zapytanie do bazy danych: SELECT id_,rodzic,kolejnosc,name,photo,link FROM cms_banners2 WHERE modul LIKE 'settings' AND (rodzic='1') ORDER BY kolejnosc LIMIT 0,1000 (0.00010490417480469 sek)
8Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '0' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.0001680850982666 sek)
9Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '19' (0.00011205673217773 sek)
10Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '1' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.00010204315185547 sek)
11Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '17' (0.00010085105895996 sek)
12Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '110' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.00010204315185547 sek)
13Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '122' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.00010108947753906 sek)
14Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '80' (9.3936920166016E-5 sek)
15Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '78' (9.2029571533203E-5 sek)
16Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_file_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '6' (9.7036361694336E-5 sek)
17Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '13' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.00010395050048828 sek)
18Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '53' (9.3936920166016E-5 sek)
19Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '54' (9.608268737793E-5 sek)
20Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '79' (8.8930130004883E-5 sek)
21Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '55' (8.4877014160156E-5 sek)
22Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '56' (8.5115432739258E-5 sek)
23Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '63' (9.2029571533203E-5 sek)
24Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '116' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.3936920166016E-5 sek)
25Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '15' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.7990036010742E-5 sek)
26Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '32' (9.8943710327148E-5 sek)
27Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '43' (8.5115432739258E-5 sek)
28Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '26' (8.702278137207E-5 sek)
29Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '27' (8.6069107055664E-5 sek)
30Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '88' (8.6784362792969E-5 sek)
31Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '29' (9.3221664428711E-5 sek)
32Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '30' (9.3936920166016E-5 sek)
33Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '90' (9.7990036010742E-5 sek)
34Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '21' (0.00010013580322266 sek)
35Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='main_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '53' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.8930130004883E-5 sek)
36Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '0' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.0837478637695E-5 sek)
37Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '2' (8.8930130004883E-5 sek)
38Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '60' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.6797943115234E-5 sek)
39Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '19' (9.3936920166016E-5 sek)
40Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '129' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.9897384643555E-5 sek)
41Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '19' (9.8943710327148E-5 sek)
42Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '17' (0.00011920928955078 sek)
43Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '78' (9.918212890625E-5 sek)
44Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '82' (9.4175338745117E-5 sek)
45Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '53' (9.4890594482422E-5 sek)
46Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '54' (9.2983245849609E-5 sek)
47Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '79' (9.0122222900391E-5 sek)
48Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '55' (0.00012087821960449 sek)
49Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '56' (0.00010204315185547 sek)
50Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '85' (8.8930130004883E-5 sek)
51Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '143' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.702278137207E-5 sek)
52Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '42' (8.4877014160156E-5 sek)
53Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '94' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.7976455688477E-5 sek)
54Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '42' (9.4890594482422E-5 sek)
55Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '41' (0.00011396408081055 sek)
56Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '87' (9.608268737793E-5 sek)
57Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '65' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.2029571533203E-5 sek)
58Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_file_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '1' (8.4161758422852E-5 sek)
59Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_file_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '3' (8.4877014160156E-5 sek)
60Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_file_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '7' (8.6069107055664E-5 sek)
61Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '140' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.9883804321289E-5 sek)
62Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '86' (0.00011587142944336 sek)
63Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '84' (8.8930130004883E-5 sek)
64Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '72' (0.00014090538024902 sek)
65Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '109' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.8930130004883E-5 sek)
66Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '22' (0.00060296058654785 sek)
67Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '66' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (0.00015687942504883 sek)
68Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '23' (0.00012302398681641 sek)
69Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '67' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.0122222900391E-5 sek)
70Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '83' (8.6069107055664E-5 sek)
71Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='left_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '103' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.8930130004883E-5 sek)
72Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='bottom_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '0' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.7976455688477E-5 sek)
73Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '19' (9.3936920166016E-5 sek)
74Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='bottom_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '25' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.918212890625E-5 sek)
75Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '17' (8.6069107055664E-5 sek)
76Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='bottom_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '117' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (9.1075897216797E-5 sek)
77Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND id_ = '21' (8.4161758422852E-5 sek)
78Zapytanie do bazy danych: SELECT id_, name, link FROM cms_pages_menu WHERE modul='bottom_menu' AND lang='pl' AND rodzic = '27' AND visible='1' AND name<>'' AND link<>'' ORDER BY kolejnosc (8.4877014160156E-5 sek)
79Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='pages' AND visible='1' (0.0001070499420166 sek)
80Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_newspaper WHERE lang='pl' AND visible='1' (9.4175338745117E-5 sek)
81Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_file_pages WHERE lang='pl' AND visible='1' (0.00010991096496582 sek)
82Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_articles' AND visible='1' (9.4175338745117E-5 sek)
83Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_news' AND visible='1' (8.5115432739258E-5 sek)
84Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_gallery' AND visible='1' (8.5115432739258E-5 sek)
85Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_video' AND visible='1' (8.2969665527344E-5 sek)
86Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_people' AND visible='1' (8.7976455688477E-5 sek)
87Zapytanie do bazy danych: SELECT link_id FROM cms_pages WHERE lang='pl' AND modul='sys_company_list' AND visible='1' (0.00015091896057129 sek)


Nie znaleziono klasy page_page
Plik: /home/samorzad/public_html/samorzad/cms/moduly/jadro/kernel.php
Kod bledu: 0
Trace:
#0 /home/samorzad/public_html/samorzad/cms/moduly/jadro/strona.class.php(129): __autoload('page_page')
#1 /home/samorzad/public_html/samorzad/index.php5(150): strona->wyswietl()
#2 {main}